کد مطلب: 23601 تعداد بازدید: ۵۰۰

پیام شهید - فقط لباس

دوشنبه ۴ دى ۱۳۹۶
شهید سید مرتضی آوینی

#شهید_سید_مرتضی_آوینی

زمان ما هم مثل همیشه، رسم و رسوم ازدواج زیاد بود. ریخت و پاش هم که بیداد می کرد.

ولی ما از همان اول ساده شروع کردیم؛ خریدمان یک بلوز و دامن برای من بود و یک کت و شلوار برای مرتضی. چیز دیگری را لازم نمی دانستیم. به حرف و حدیث ها و رسم و رسوم ها هم کاری نداشتیم؛ خودمان برای زندگیمان تصمیم می گرفتیم.

همین ها بود که زندگیمان را زیباتر می کرد.

 

#مقام_معظم_رهبری

#مطلع_عشق

«یکی از موجبات سعادت خانواده ها و اشخاص، این است که تقیدات زاید و تجملات زیادی و پرداختن بیش از اندازه به امور مادی، از زندگی ها دور شود.»

نوشته های مرتبط