کد مطلب: 24191 تعداد بازدید: ۳۰۳

من..

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

من

شمشیر باستانی شرقم:

 

پرورده ی مصاف

بیزار از غلاف!

 

 

سید حسن حسینی

نوشته های مرتبط