کد مطلب: 24270 تعداد بازدید: ۲۹۸

کارت تبریک ویژه عید نوروز 97

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
کارت تبریک نوروز 97 + دانلود

ولایت بهار

مثل وابستگی جهان خلقت به حجت خدا، مثل وابستگی انسان به هوا است. جایی که هوا نباشد، انسان توان ماندن ندارد. امام هم اگر نباشد، جهان خلقت، تاب ماندن ندارد.امام حجت خدا در دنیا و ولی خدا بر مردم است و در نظام خلقت ولایت تکویتی و تشریعی دارد.

اینها را باید بدانی تا بدانی در انتظار که هستی. در انتظار او که آسمان به یاری او ایستاده و زمین به یمن وجود او گیاه می رویاند. او که دلیل بودن همه هستی و بهانه آفرینش است.

ولایت او یعنی، اطاعت محض از او؛ یعنی او را در تمام امور زندگی است، چه فردی و چه اجتماعی از خودت دخیل تر بدانی.

باید یقین داشته باشی که دوستی او، یعنی دوستی خدا و دشمنی و مخالفت با او یعنی دشمنی و مخالفت با خدا. آنوقت می بینی که در غیبت او چه سرگردان مانده ای و حیران..!

کاش که بیاید و بهاری الهی را در دلهای تک تکمان به پا کند و ما چشم دوخته در آیینه معرفتش، سر به اطاعت او دهیم و جان به راهش فدا کنیم.

 

خوشا آن روزی که بیاید آن حقیقی ترین بهار...

 

برای دانلود کارت تبریک های زیر بر روی هر یک کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مرتبط