کد مطلب: 24449 تعداد بازدید: ۳۰۷

مقام آدمیت

شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
مشق اخلاق - برگرفته از آثار و بیانات آیت الله العظمی مظاهری

انسان خلیفة الله است، چه کسی می تواند خلیفه خدا باشد؟ کسی که مظهر اسماء و صفات حق تعالی است. مظهر علم، قدرت، رافت و فض ل خدای سبحان و بنا بر فرمایش قرآن کریم، مظهر و معدن همه اسماء و صفات حق است. کسی که مسجود ملائکه است و برتر از آنان می باشد. این انسان با این همه مقام و منزلت، اگر در راه بیوفتند، به مقامی می رسد که جبرائیل امین هم به آن مقام، راه ندارد. در خبر است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج با جبرئیل به پیش می رفتند، ناگهان جبرئیل با آن سعه وجودی که داشت، از حرکت ایستاد! چرا؟

 

چون گذشت احمد ز صدره مرصدش

وز مقام جبرئیل و از حدش

 

گفت او را حین بیا اندر پی ام

گفت رو رو من حریف تو نی ام

 

گفت بیرون زین حد ای خوش فرّ من

گر زنم پَرّی بسوزد پرّ من

 

گفت اگر یک قدم بالاتر بگذارم، نابود می شوم. اینجا جای کسی است که به مقام آدمیت رسیده باشد و من از چنین جایگاهی برخوردار نیستم! حال نکته اینجا است که چه کنیم آدم شویم و به آن مقام و منزلت دست بیابیم؟

همه انسان ها به صورت بالقوه آن روح الهی را دارند و خلیفة الله هستند. ولی این موهبت الهی  باید به فعلیت برسد؛ یعنی انسان باید با تلاش و کوشش و تحمل سختی های فراوان و با سلوک معنوی، راه تعالی را بپیماید تا به مقصود نهایی برسد.

نوشته های مرتبط