کد مطلب: 24538 تعداد بازدید: ۵۸۸

نباید با این آدمها دوست شد..!

دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

طبق احادیث و روایات باید از این دوستان پرهیز کرد:

 

از رفیق کم عقل و بی خرد

از افراد پست و فرومایه

از افراد بدکردار

از افرادی که بودن با آنها تو را خسته و ملول کند

کسی که در دین و دنیای تو نفعی به تو نرساند

 

اگر شادی یا زیانی برسانی متقابلا با تو همان رفتار را انجام میدهد

وقتی از او جدا شوی بدانی پشت سرت بد می گوید

هر گاه از چیزی او را منع کنی به تو تهمت بزند و تعدی نماید

از جبران خوبی دیگران ناتوان باشد

نسبت به کسی که به او ظلم کرده ظلم بیشتری نماید

 

با کسی که با آبروی مردم بازی می کند

کسی که ظلم و ستم می کند

کسی که سخن چینی می کند

کسی که از مردم عیب می گیرد

کسی که همواره از مردم غیبت می کند

 

چون بترسد تورا تنها بگذارد و خودش را کنار بکشد

کسی که خیرش سست و شرش قوی است

کسی که کارهایش تو را از یاد خدا غافل کند

پرهیز از همنشینی با دروغگویان

دوستی با خسیس

 

همنشینی با دشمن دوستت

همنشینی با حسود

رفاقت با خودپسندان و متکبران

رفاقت با بداخلاقان

با کسی که صبرش در کارها کم است

 

با کسی که هر چه به او بدهی باز هم راضی نیست

اگر کمکی از دستش براش بربیاید دریغ نکند

کسی که عیب های تو را به تو نگوید

کسی که با نقاط ضعف و عیب های تو منصفانه برخورد نکند

کسی که تو را از بدی ها باز ندارد

 

کسی که تو را به بدی ها تشویق کند

کسی که پیمان شکن است

کسی که قبلا آنها را امتحان نکرده ای

کسی که از خدا نمی ترسد

کسی که به تو اطمینان نمی کند

 

از کسی که اسرارش را با تو در میان نمی کذارد ولی تو چنین می کنی

در سختی ها و کارهایی که ه او احتیاج داری کمک نکند

اگر با افراد بد دوستی دارد

در هنگام از دست رفتن قدرت تو را رها سازد

هر گاه خدا را یاد کردی تو را رها کند

 

با کسی که تو بیشتر از او احترام می کنی تا او به تو

اگر تصمیم به گناه گرفتی جلوگیری نکند

کسی که از اعمال بد دیگران خوشش بیاید

کسی که عیبی از دیگری می گیرد درحالیکه آن عیب در خود او هست

کسی که به دیگران تهمت می زند

 

کسی که مومنین را به خاطر فقر کوچک شمارد

با کسانی که به خاطر پول و ثروت با تو دوستی می کنند

با کسانی که در انجام کارها تنبل و ناتوانند

با کسی که پدر و مادرش از او ناراضی هستند

 

 

 

 

منبع احادیث:

بحارالانوار

اصول کافی

نهج البلاغه

نهج الفصاحه

غررالحکم

مستدرک

وسائل الشیعه

تنبیه الخواطر

تحف العقول

میزان الحکمه

خصال

امالی طوسی

الدرة الباهره

تفسیر نورالثقلین

شرح ابن ابی الحدید

نوشته های مرتبط