کد مطلب: 60363 تعداد بازدید: ۶۸۴

مدرسه علمیه الغدیر

روزه، بهترین سلاح برای..

شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۵:۵۹
شرح حدیث

«چون روزه‏ مى‏ گيرى، پس نيت و مقصد تو از روزه‏. نگهدارى نفس خود باشد از شهوات نفسانى، و قطع كردن و بريدن قدمهاى شيطانى. و خودرا مانند افرادى كه مريض بوده و اشتهاء به آب و غذا ندارند، فرض كرده، و از شهوات امساك كامل داشته باش تا بهبودى پيدا كنى. و در هر لحظه و در هر ساعت منتظر و متوقع شفا يافتن از بيماريهاى معاصى باش. و قلب خود را تطهير كن از هر گونه كدورت و غفلت و ظلمتى كه از حقيقت اخلاص و قصد قرب به خدا مانع مى‏شود.

به يكى از اهل تقوى گفتند كه: تو ضعيف هستى و روزه گرفتن تو را ضعيف‏تر و لاغرتر مى‏كند! جواب داد كه من آن را براى گرفتارى و شدت روزى كه بسيار طولانى است ذخيره مى‏كنم، و صبر و تحمل كردن من به طاعت پروردگار متعال آسانتر است از صبر و تحمل عذاب و شدت روز آخرت.»

 

شرح‏

روزه به طور مستقيم قواى حيوانى و طبيعى را كه سركش شده‏اند؛ در اثر فشار و محدود كردن معتدل كرده، و توجه انسان را از مشتهيات نفسانى (أكل، شرب، شهوات نفسانى، آزادى زبان) به سير حقيقى و روحانى انسان سوق داده، و جاذبه روحانيت را در وجود آدمى زنده كرده، و دستور سلوك به سوى جهان نور و سعادت انسانى را عملا تعليم مى‏دهد. آرى روزه يك ماه تمرينى است براى افراد متنبه و خدا پرست كه: از آلودگى‏هاى تاريك دنيوى و از گرفتارى‏هاى نفسانى فراغت پيدا كرده، و به مراحل حقيقت و نور و ايمان توجه نموده، و به نقاط ضعف و أمراض روحى و ابتلائات و محدوديت خود رسيدگى كرده، و توفيق بهبودى و نگهدارى و تقوى نفس پيدا كنند.

در ميان پروردگار متعال و بندگان او حجابى كه تيره‏تر و وحشتناكتر از نفس و هوى باشد، نيست. و در مورد مبارزه و مقاتله با آنها سلاحى مؤثرتر و برنده‏تر از اظهار فقر و نياز و بندگى به پروردگار متعال و خضوع در مقابل عظمت و جلال او و روزه‏ دارى در روزها و شب خيزى و بيدارى شب، نيست. و هر گاه كسى در خلال اين مجاهدت و مبارزت كشته شد، البته در زمره شهدا محشور خواهد گشت. و اگر زنده بود و در اين راه و اين برنامه استقامت ورزيد پايان جريان زندگى او به رضوان اكبر (خوشنودى و رضايت كامل پروردگار متعال) منتهى خواهد شد. خداوند متعال در سوره عنكبوت 69 مى ‏فرمايد: آنان كه در راه ما مجاهدت مى‏كنند البته آنان را به راههاى خود هدايت خواهيم كرد، و خداوند متعال هميشه با نيكوكاران است.

 

بهترين سلاح براى‏..

قطع و قمع ريشه هوى، روزه داشتن و گرسنگى و تشنگى را شعار خود قرار دادن و شب را به طاعت و عبادت بسر بردن است. اينست حق مجاهدت و رياضت در مورد تحقق پيدا كردن توبه.

و بايد توجه داشت كه هدف و منظور اصلى از رياضت و مجاهدت، تضعيف نيروهاى نفسانى و سركوب كردن نفس و هوى‏هاى آنست، و آن رياضتهايى كه تنها به زحمت و ناراحتى تن تمام شده، و در مرحله مقهور كردن نفس و هوى اثرى نمى‏بخشد از اين برنامه خارج است.

 

 

 

 

 

 

منبع:

 منسوب به جعفر بن محمد، امام ششم عليه السلام، مصباح الشريعة / ترجمه مصطفوى - تهران، چاپ: اول، 1360ش.

 

اخبار مرتبط