تاثیر عوامل محیطی و سبک زندگی در ناباروری

سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

تحقیقات علمی نشان می دهد که تغییر در نحوه پوشش و لباس، مسکن، تغذیه، تفریح، بهداشت، کشاورزی و... همگی نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد زمینه های ناباروری و البته سایر مشکلات جسمی و روحی انسان امروز دارند.

فرهنگ شبکه نشینی

یکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷

فیلتر درونی داشته باشید..

رژیم مصرف رسانه ای

یکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷

قبل از ورود به این بحث شاید بهتر است برای چند لحظه به میزان و نوع مصرف خود از شبکه ها فکر کنید!

سبک زندگی مجازی

یکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷

مفهوم فراغت بخشی از سبک زندگی هر فرد است که امروزه در تسخیر دنیای مجازی قرار گرفته است..

هویت در شبکه های اجتماعی

یکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷

افراد در شبکه های اجتماعی خود را متفاوت از آنچه در دنیای واقعی هستند نشان دهند..

کارکردها و پیامدهای شبکه های اجتماعی

یکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷

کارکردهای مثبت و منفی شبکه های اجتماعی و تبعات آن

سیری در احکام سفر

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

تعطیلات عید؛ تفریح و ورزش

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶