کد مطلب: 24192 تعداد بازدید: ۵۸۳

نپرس چرا عاشقت شدیم..!

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
لطفی کن و نپرس چرا عاشقت شدیم 
حتماً دلیل داشت که ما عاشقت شدیم
 
در حیرتم که عشق از آثار دیدن است
ما کورها ندیده چرا عاشقت شدیم !
 
اثبات می کنیم؛ بفرما! قسم که هست
باور نمی کنی؟ به خدا! عاشقت شدیم !
 
کی عاشقت شدیم فراموشمان شده
حالا مهم که نیست کجا عاشقت شدیم
 
گفتند پشت ابری و ما بی حواس ها
چون کودکان سر به هوا عاشقت شدیم
 
دیدیم سخت بود کمی لایقت شویم
در ندبه ها به زور دعا عاشقت شدیم
 
بی اعتنا به میل تو و آبروی تو
گفتیم مثل شاه و گدا عاشقت شدیم
 
این میوه ها رسیده و یاران گرسنه اند
اینجا که کوفه نیست، بیا! عاشقت شدیم

قاسم صرافان
 
 

نوشته های مرتبط